Vertimų tvirtinimas

Tam, kad išverstas dokumentas turėtų tokią pat juridinę galią, kaip ir dokumentas originalo kalba, reikalingas vertimo patvirtinimas. Priklausomai nuo to, kam naudojamas dokumentas, gali reikėti:

►Vertimų biuro patvirtinimo (patvirtinama vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu)
►Notaro patvirtinimo

Notaras tvirtina vertėjo parašą dokumentuose, kurie pateikiami kartu su originalu arba notaro patvirtintu nuorašu. Vykdant notarinį dokumento tvirtinimą, būtinas dokumento originalas. Jeigu reikalingas notarinis vertimo patvirtinimas, Jums reikia pristatyti dokumentų originalus į mūsų vertimų biurą Vilniuje arba Kaune. Notarinis dokumentų patvirtinimas atliekamas tik darbo dienomis ir notaro darbo valandomis.