Ar vertėjus pakeis vertimo sistemos?

Atsiranda manančių, jog vertėjų paklausa turėtų stipriai mažėti artimiausiu metu, kadangi automatinio vertimo sistemos tampa vis pažangesnės. Išties tokios sistemos kaip Google Translate padeda mūsų  kasdieniniame gyvenime. Kartais ieškant informacijos internete ir ją radus nežinoma mums kalba, lengvai galima suprasti esmę ir kontekstą pasinaudojus automatiniu vertimu. Tačiau jis nėra tiek tobulas, kad jį būtų galima taikyti ir versle. Kas būtų jei sutartis, verslo pasiūlymus pateiktumėte išvertę Google Translate sistemoje? Greičiausiai apsijuoksite.

Atlikime eksperimentą. Paimkime pirmą šio teksto pastraipą ir išverskime į dažniausiai naudojamą anglų kalbą. Tuomet vertimą išverskime iš anglų į lietuvių. Idealiu atveju, turėtume gauti tą patį tekstą, kokį dabar matote pirmoje pastraipoje. Atgaliniai vertimai yra vieni iš vertėjų naudojamų būdų pasitikrinti ar vertimas teisingas.

Taigi, štai taip atrodo vertimas į anglų kalbą:

Appears who believe that the demand for interpreters should decrease significantly in the near future, since the automated translation systems are becoming more advanced. Indeed, such a system like Google Translate helps in our daily life. Sometimes when looking for information online and found to be unknown to us the language is easy to understand the nature and context of using an automatic translation. However, it is not so perfect, that it could be applied to business. Who would have if the contract, submit business proposals translated Google Translate in the system? Probably fools.

O taip atrodo atgalinis vertimas į lietuvių:

Pasirodo, kurie tiki, kad vertėjų žodžiu paklausa turėtų gerokai sumažės artimoje ateityje, nes automatizuotos vertimo sistemos tampa vis labiau pažengusi. Iš tiesų, toks kaip „Google Translate“ sistema padeda mūsų kasdieniame gyvenime. Kartais, kai ieškote informacijos internete ir rado, kad būtų mums nežinoma kalba yra lengva suprasti, pobūdį ir kontekstą, naudojant automatinį vertimą. Tačiau tai nėra taip tobula, kad ji galėtų būti taikoma versle. Kas būtų, jei sutartis, pateikti verslo pasiūlymus išversti „Google Translate“ sistemoje? Tikriausiai kvailas.

Išvada? Komentuoti ko gero nereikia. Vertėjai darbo dar tikrai nepritrūks.